Rørfornying:

Vi har gode samarbeidspartnere på rørfornying!

Rørfornying er et system hvor man fornyer avløpsrørene ved og etablerer et nytt rør innvendig i det eksisterende avløpsrøret med en såkalt innvendig strømpe!

Rørfornying benyttes ofte på plasser der det er vanskelig tilgang for en tradisjonell utskifting av røret. For eksempel på en bunnledning eller en uttrekksledning kan dett være aktuelt.

I fbm strømpetrekkingen må man uansett komme til røret for å få installert strømpen og det er ofte her rørleggerfirmaet kommer inn i bildet. Det kan også være tilfeller der avløpet rehabiliteres med innvendig strømpe, men at vannledningene skiftes i tillegg.

For mer informasjon om rørfornying, se link: http://olimb.no