Kjøleanlegg:

Kjøletekniske anlegg av større og mindre art har bedriften jobbet med siden etableringen i 1986.

Bedriftens første store kjøleanlegg ble installert på Telenors Forskningsinstitutt på Kjeller i Akershus på slutten av 80 tallet.

De senere årene har vi installert de rørtekniske anleggene til kjøling i kjøkken og kjølerom på flere hoteller og restauranter i Oslo. Blant disse kan vi nevne Hotel Contenital , Hotel Bristol, Radison Blue Plaza Hotel, nye Oslo Sentralbanestasjon med flere restauranter og serveringssteder.

Vi har faste kjølefirmaer som samarbeidspartnere for komplette kjøle tekniske leveranser.

Kjøling i eneboliger har blitt mer og mer aktuelt de senere årene. Kjøling i eneboliger som utføres som rørteknisk installasjon utføres ofte i fbm en væske/ vann varmepumpeinstallasjon. Da benyttes vannet fra borehullet etter ta det er kjølt ned av varmepumpen som tilførsel til en kjølekonvektor i huset. Dette er en såkalt frikjøling løsning som er helt kostnadsfri etter at den er installert.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på reparasjon, serviceavtale eller installasjon av ditt vannbårene kjøleanlegg.