Gravearbeid:

Vi har flere gode samarbeidspartnere på gravearbeider i fbm rørbrudd eller rehabilitering av rør i bakken!

Ta kontakt hvis du har en hastesak i fbm et rørbrudd eller lignende i grunn, så kan vi ordne med gravearbeidene og rørleggerarbeidene for å få utbedret bruddet raskt og effektivt.

Ta også gjerne kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på rehabilitering av rør i grunn.

Våre samarbeidspartnere har alle nødvendige godkjenninger og ordner med gravetillatelser, veisperringer, kabelpåvisninger og lignende før igangsetting av arbeidene.

Vår bedrift ordner med nødvendige dispensasjoner, eventuelle nabovarsler og godkjenninger hos Vann og avløpsetaten før igangsetting av arbeidene.